specijalistički diplomski stručni
AFERA VOLKSWAGEN

Sara Magašić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel