specijalistički diplomski stručni
TERMINALI ZA OPASNE TERETE S OSVRTOM NA TERMINAL OMIŠALJ

Marijan Cindrić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel