specijalistički diplomski stručni
EKSPLOATACIJA CESTOVNIH VOZILA PUTEM NAJMA

Filip Erceg (2016)
Veleučilište u Rijeci