specijalistički diplomski stručni
IZRAČUN TEHNIČKE MOĆI PRUGE NA DIONICI MORAVICE RIJEKA NAKON UGRADNJE AUTOMATSKOG PRUŽNOG BLOKA PREMA POSTOJEĆEM VOZNOM REDU

Janoš Čipak (2016)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel