specijalistički diplomski stručni
STAVOVI STUDENATA O SUKOBIMA I NAČINIMA NJIHOVOG RJEŠAVANJA

Lea Butković (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel