specijalistički diplomski stručni
OPSKRBA BRODOVA GORIVOM

Sandra Puž (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel