specijalistički diplomski stručni
INICIJALNE JAVNE PONUDE DIONICA S OSVRTOM NA DRUŠTVO „ABB“

Irena Miškulin (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel