specijalistički diplomski stručni
BITNI POSLOVI U VANJSKOTRGOVINSKOM POSLOVANJU S OSVRTOM NA "JGL D. D."

Liviana Barbieri-Grdinić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel