specijalistički diplomski stručni
FINANCIRANJE OBVEZNICAMA U GRADU RIJECI

Petra Javor (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel