specijalistički diplomski stručni
ZDRAVSTVENI TURIZAM U KONTEKSTU OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE HRVATSKE

Hana Božić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel