specijalistički diplomski stručni
HRVATSKE AUTOCESTE - MOGUĆA NOVA INICIJALNA JAVNA PONUDA DIONICA

Marija Jamić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel