specijalistički diplomski stručni
ODNOS STUDENATA PODUZETNIŠTVA PREMA NOVCU

Dolores Teofilović (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel