specijalistički diplomski stručni
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA „JADRAN ŠPEDICIJA” D. O. O.

Mario Duspara (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel