završni rad
DESKRIPTIVNA STATISTIČKA ANALIZA TURISTIČKIH KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Maja Drlja (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel