specijalistički diplomski stručni
IZRADA PROJEKTA TEHNIČKE ZAŠTITE ZA RAČUNALNU SOBU

Lucija Hercigonja (2016)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu