specijalistički diplomski stručni
TEHNIČKA ZAŠTITA OSOBA I IMOVINE OD TERORISTIČKOG NAPADA NA NAFTNOJ PLATFORMI U NIGERIJI

Ante Barišić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu