specijalistički diplomski stručni
MEĐUNARODNO I EUROPSKO ZAKONODAVSTVO SIGURNOSTI S POSEBNIM OSVRTOM NA ZNAČAJ DIREKTIVE 89/391/EEZ-A

Josipa Stepić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu