specijalistički diplomski stručni
ZASTUPLJENOST KLJUČNIH KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE U PRIJEDLOGU NACIONALNIH KURIKULUMA ZA POJEDINE RAZINE I VRSTE ODGOJA I OBRAZOVANJA CJELOVITE KURIKULARNE REFORME

Sandro Car (2016)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu