prilog
Banka - biometrijske metode

Nenad Mesić
Povezani objekti
BIOMETRIJA U KONTROLI PRISTUPA
Specijalistički diplomski stručni