završni rad
USPOREDBA UČINKA PRI PREKRCAJU TERETA IZMEĐU LUKE RIJEKA I LUKE KOPER

Alek Đurić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel