završni rad
SUVREMENI PRISTUP KONCEPTU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U PROMETNIM PODUZECIMA

Andrea Špalj (2016)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel