specijalistički diplomski stručni
TESTOVI SUDARA KOD CESTOVNIH VOZILA

Matija Babić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel