specijalistički diplomski stručni
ODRŽIVI RAZVOJ MARKETING USLUGA S OSVRTOM NA KD „AUTOTROLEJ“ D.O.O. RIJEKA

Dario Petaković (2016)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel