specijalistički diplomski stručni
ROBNO-DISTRIBUCIJSKI CENTRI S OSVRTOM NA “LIDL” U PERUŠIĆU

Dražen Jurković (2016)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel