specijalistički diplomski stručni
MENADžMENT U PROMETNOM PODUZEĆU ĈAZMATRANS

Neven Šarić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel