specijalistički diplomski stručni
STRATEŠKA ANALIZA PODUZEĆA AUTOTRANS D.O.O.

Ana Salatović (2016)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel