specijalistički diplomski stručni
FONDOVI-ČIMBENICI FINANCIJSKOG TRŽIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE

Ivana Sjauš (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel