specijalistički diplomski stručni
PREUZIMANJA I SPAJANJA U POSLOVANJU

Kristina Slivar (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel