specijalistički diplomski stručni
KORUPCIJA TE NJENA PERCEPCIJA I SUZBIJANJE

Maria Grbac (2017)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel