specijalistički diplomski stručni
TRGOVINSKI POSLOVI S OSVRTOM NA „TRGOVINU KRK“D.D.

Sanja Senj (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel