specijalistički diplomski stručni
EKONOMSKI I SOCIOLOŠKI ASPEKTI GLOBALIZACIJE

Anja Tomić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel