specijalistički diplomski stručni
STANDARDIZIRANI OBLIK PRIJAVE PROJEKATA NA FONDOVE EUROPSKE UNIJE

Michel Božac (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel