specijalistički diplomski stručni
ULOGA HBOR-a U PLANU ULAGANJA ZA EUROPU

Ivana Tonković (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel