završni rad
ključne riječi:organizacija, uspješno poslovanje, Brati Ritoša d.o.o., financijska izvješća

Monica Bravar (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel