specijalistički diplomski stručni
PLANIRANJE I ORGANIZIRANJE POSLOVA SIGURNOSTI NA RADU U BRODOGRADILIŠTU VIKTOR LENAC D. D.

Siniša Ribarić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu