specijalistički diplomski stručni
GOSPODARENJE MEDICINSKIM OTPADOM

Antonija Matijašević rođ. Topalović (2016)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu