specijalistički diplomski stručni
METODA OTISKA PRSTA U KONTROLI PRISTUPA

Lana Haureš (2016)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu