specijalistički diplomski stručni
IMPLEMENTACIJA POSTUPKA ZA SPRJEČAVANJE MOGUĆIH POSLJEDICA PRILIKOM RADA NA VISINI U KAMENOLOMU ŠUMBER

Emir Hodžić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu