specijalistički diplomski stručni
ULOGA VATROGASNE POSTROJBE PRI AKCIDENTU SA VODIKOM

Aleksandar Nemec (2016)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu