specijalistički diplomski stručni
ANALIZA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK POSTROJENJA ELEKTRANA - TOPLANA ZAGREB

Siniša Šušić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu