specijalistički diplomski stručni
ISPITIVANJE BUKE RADNOG OKOLIŠA U PROIZVODNOJ HALI AGLab D. O. O.

Kristijan Bubnjarić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu