specijalistički diplomski stručni
ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJE NA NAFTNIM PLATFORMAMA

Denis Stojanović (2016)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu