specijalistički diplomski stručni
VIRTUALNI URED

Jelena Pintar (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel