specijalistički diplomski stručni
KONFIGURACIJA VIRTUALNE LOKALNE MREŽE NA CISCO PREKLOPNICIMA

Neven Maršanić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel