specijalistički diplomski stručni
PLANIRANJE NA PRIMJERU PROJEKTA „KUĆA DJEDA MRAZA“

Sara Diklić (2017)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel