specijalistički diplomski stručni
UPRAVLJANJE KVALITETOM I ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA JGL

Martina Žuža (2017)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel