specijalistički diplomski stručni
Rješavanje sukoba

Alen Zornada (2017)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel