specijalistički diplomski stručni
TEHNOLOŠKI PROCESI DISTRIBUCIJSKIH CENTARA S OSVRTOM NA DISTRIBUCIJSKE CENTRE „BA – COM TRGOVINE“

Ivan Babić (2015)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel