specijalistički diplomski stručni
LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET S POSEBNIM OSVRTOM NA LUKU RIJEKA

Raoul Francetich (2016)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel
Prometni odjel, Odsjek Rijeka