specijalistički diplomski stručni
FINANCIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE S OSVRTOM NA HRVATSKU

Milica Pintar (2017)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel